KUNSTHALA-C / SPOJENÉ ATELIÉRY je projekt, který vytváří vazby mezi umělci z industriální oblasti Prahy 6 - Bubeneč. "Kreativní zóna" je vymezena ulicemi Papírenská a Mlýnská, kde v prostorách bývalých přádelen a papíren jsou rozmístěny jednotlivé ateliéry či zkušebny. Zde se volně setkávají na jednom místě současné umělecké tendence z různých oborů. V rámci nejrůznějších nárazových akcí, výstav a workshopů jsou ateliéry otevřené veřejnosti.

 

 

Stránky KUNSTHALA-C vznikly za účelem informovat o aktivitách zde tvořících umělců a mají za cíl vytvořit umělecký informační kanál nacházející se v sousedství staré čističky odpadních vod.